«Koktobe city» ТК

Бас мердігерлік жұмыстар ҚР техникалық нормаларына сәйкес жүргізілді.

Жұмыс істеу уақыты ішінде компания өзін міндеттемелерді қабылдай алатын жауапты серіктес ретінде көрсете білді.